ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ค้นหาข่าวสารย้อนหลัง

21 ก.พ.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารออมสิน คว้ารางวัลชนะเลิศประเภท Single Fund กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกองทุนระหว่าง 10,000 – 15,000 ล้านบาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารออมสิน ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท “Single Fund กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกองทุนระหว่าง 10,000 – 15,000 ล้านบาท” จากการประกาศผลการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
21 ก.พ.
Exim Bank ศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากรบุคคลธนาคารออมสิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คุณนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
20 ก.พ.
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ จ.ยะลา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณวรณัน ตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 6 คุณญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการภาค 18 คุณศิริรัตน์ ยิ้มถนอม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคารภาค 18 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ อ.ธารโต จ.ยะลา
20 ก.พ.
ออมสินรับรางวัล TQC+ Operation การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class Plus: Operation – TQC+: Operation)
18 ก.พ.
ออมสินร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี”
เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คุณประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบ “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” 
 
18 ก.พ.
ออมสิน Open House อาคารสารสนเทศสะท้อนความเป็น Digital Banking
เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 คุณพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการธนาคารออมสินพร้อมด้วย ดร. ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คณะกรรมการละคณะผู้บริหารธนาคารออมสินร่วมงานOpen House อาคาร 18 ของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นสำนักงานสารสนเทศแห่งใหม่ในรูปแบบ Mobility ภายใต้แนวคิด Digital Workplace 
Displaying results 13-18 (of 49)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|