ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ค้นหาข่าวสารย้อนหลัง

10 มี.ค.
ออมสินลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่อง Self Service ยกระดับความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ “โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่อง Self Service (Outsourcing/Mobile Booth) (1) เช่าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระยะเวลา 5 ปี (2) เช่าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องฝาก-ถอนอัตโนมัติ (ADM Recycle) ระยะเวลา 5 ปี”
08 มี.ค.
ออมสินถวาย ”ศาลาบุญธนาคารออมสิน” ณ พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563  ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดศาลาปฏิบัติธรรม “ศาลาบุญธนาคารออมสิน”
06 มี.ค.
ออมสินมอบเจลอนามัยล้างมือ ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม “ออมสินเพื่อนช่วยเพื่อน” มอบเจลอนามัยล้างมือให้แก่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินในสังกัดหน่วยงานส่วนกลางและสายงานกิจการสาขา 1 - 6 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19
28 ก.พ.
ออมสินถวายเงินร่วมสร้างสัตตมหาสถาน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เมื่อวันศุกร์ที่  28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ธนาคารออมสินภาค 1 โดยคุณวิมล ทุ่งทอง ผู้อำนวยการภาค 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมถวายเงินจำนวน  283,500 บาท แด่พระปริยัติธรรมธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการโพธิมณฑลพุทธานุสรณ์ สัตตมหาสถาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
27 ก.พ.
ออมสินแถลงข่าวจัดการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2020
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงข่าวการจัดการประกวด “GSB GEN CAMPUS STAR 2020” 
27 ก.พ.
ออมสินร่วมงาน SEC FinTech for SMEs and Startup
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินร่วมงานสัมมนา “SEC FinTech for SMEs and Startup : Innovation for Financial Inclusion” 
Displaying results 1-6 (of 49)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|