ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ออมสินร่วมงานมหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐของธนาคารออมสิน พร้อมกันนี้ยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุน ซึ่งได้รับรางวัลโครงการตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2561 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี