ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ค้นหาข่าวสารย้อนหลัง

28 ก.พ.
การอบรมโครงการออมสินสีขาว หลักสูตร "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 และการปรับฐานความคิดเพื่อป้องกันการทุจริต"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณสุภาภรณ์ สายทองอินทร์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” ประจำปี 2562
28 ก.พ.
ออมสินเปิดพื้นที่ Innovation Club by GSB Startup ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดพื้นที่โครงการ GSB Innovation Club ณ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ 
27 ก.พ.
ออมสินลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ คุณวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คุณวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และผู้บริหาร 14 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
26 ก.พ.
ออมสินมอบรางวัล “ออมสินสายเปย์ แจกรถทั้งปี รวยล้านทุกเดือน” ครั้งที่ 8 และ “ออมสินดับเบิลเปย์ แจกรถ 216 คัน” ครั้งที่ 2
เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล และคุณพิษณุ วุฒิประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล ร่วมมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการขายสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 509
22 ก.พ.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารออมสิน คว้ารางวัลรองชนะเลิศกองทุนเดี่ยว กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกองทุนใหญ่กว่า 10,000 ล้านบาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารออมสิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภท “กองทุนเดี่ยว (Single Fund) กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกองทุนใหญ่กว่า 10,000 ล้านบาท” จากการประกาศผลรางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
22 ก.พ.
ออมสินครองถ้วยรางวัลกีฬาแบดมินตันและกีฬาบาสเกตบอลชนะเลิศคะแนนรวม ในการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร คณะนักกีฬา และพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562
Displaying results 1-6 (of 44)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|