ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ค้นหาข่าวสารย้อนหลัง

04 ส.ค.
​GSB Gifted Camp 2019
เมื่อวันที่ 4 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการ GSB Gifted Camp 2019 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการบริหารธุรกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพในธนาคาร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กับผู้บริหารในฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคาร เสริม
03 ส.ค.
ออมสินจัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ วันแม่ : Workshop ตกแต่งกระเป๋าจากดอกไม้ผ้า
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณรจเรข สีมาปิวะพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารการขาย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ วันแม่ : Workshop ตกแต่งกระเป๋าจากดอกไม้ผ้า” ซึ่งฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคลจัดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ (Infinite Banking)
03 ส.ค.
Miss Thailand World 2019 รอบตัดสิน
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมเป็นกรรมการในการประกวด Miss Thailand World 2019 รอบตัดสิน
02 ส.ค.
ออมสินออกบูธในงาน Thailand Smart Money จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 7
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล ร่วมเป็นประธานเปิดบูธธนาคารออมสิน ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุนทรียแห่งความมั่งคั่งแบบไร้ขีดจำกัด ด้วยประสบการณ์ทางการเงินจากธนาคารออมสิน “ENJOY UNLIMITED HAPPINESS WITH NEW BANKING EXPERIENCE, Conducting By GSB Wealth Solution, Digithai Intelligence 5.0”ในงาน Thailand Smart Money จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 7
02 ส.ค.
นักเรียนทุนสิริกิติ์ฯ ลาศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ คุณนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มทรัพยากรบุคคล ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี 2561 
02 ส.ค.
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น : องค์ความรู้+ภูมิปัญญาท้องถิ่น พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่คนรุ่นใหม่
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Displaying results 49-54 (of 60)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|