ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ค้นหาข่าวสารย้อนหลัง

16 ส.ค.
ออมสินจัดกิจกรรมพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
เมื่อวันที่ 16 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3
16 ส.ค.
ออมสินร่วมบริจาคสมทบกองผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน มอบเงินบริจาคสมทบกองผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
16 ส.ค.
มอบเงินสนับสนุนการ “จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนงบประมาณ “จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ จำนวน 40 ล้านบาท
15 ส.ค.
อธส. บรรยายพิเศษในงานสัมมนาวิชาการ Nurse: Leadership in New Era พยาบาล: ภาวะผู้นำยุคใหม่ 2020
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ Transformative Leader ให้กับผู้บริหารทางการพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ จำนวน 1,500 คน ในงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2562
15 ส.ค.
ออมสินจับรางวัลมอบโชค “ออมสินส่งสุข ใจดี...มีว้าว” ครั้งที่ 8
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินจัดพิธีจับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “ออมสินส่งสุข ใจดี...มีว้าว” ครั้งที่ 8
14 ส.ค.
การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาบูรณาการแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ปี 2563 - 2567
เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาบูรณาการแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ปี 2563 - 2567
Displaying results 31-36 (of 60)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|