ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ออมสินสนับสนุนโครงการ Police Share ส่งน้องถึงโรงเรียน

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบหมวกกันน็อคและเสื้อกันฝน จำนวน 100 ชุด ให้กับ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร เพื่อสนับสนุนโครงการ “Police Share ส่งน้องถึงโรงเรียน” ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ LILUNA “ทางเดียวกันไปด้วยกัน” ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง ลดปัญหามลพิษ อีกทั้งยังช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียน ที่สำคัญเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน ณ อาคาร Pearl Bangkok ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ