ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ออมสินร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 92 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช

          เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 92 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์ ในการนี้ ธนาคารออมสินได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระ 300 รูป และถวายไทยธรรมจำนวน 29 ชุด ด้วย ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร