ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ค้นหาข่าวสารย้อนหลัง

11 มิ.ย.
ออมสินสนับสนุนโครงการ Superboy Project
เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Superboy Project
11 มิ.ย.
คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน
เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำนวน 30 คน ในโอกาสศึกษาดูงานด้านทรัพยากรบุคคลของธนาคารออมสิน และรับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการองค์ความรู้และงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารออมสิน”
11 มิ.ย.
คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน
เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 80 คน ในโอกาสศึกษาดูงานธนาคารออมสินและรับฟังบรรยาย
10 มิ.ย.
ออมสินนำลูกค้า GSB Infinite Banking ร่วมกิจกรรม “Business Connectivity Development Program : ASEAN Focus by GSB Infinite Banking”
ธนาคารออมสินโดยฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล จัดกิจกรรม “Business Connectivity Development  Program : ASEAN Focus by GSB Infinite Banking”
08 มิ.ย.
ออมสินสนับสนุนการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ประจำปี 2562
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ประจำปี 2562 รอบตัดสิน ซึ่งธนาคารออมสินร่วมให้การสนับสนุนการจัดการประกวดดังกล่าว
08 มิ.ย.
ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 จ.ชัยภูมิ
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณสุนันท์ เสทือนวงษ์ ผู้อำนวยการภาค 11 เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดประชารัฐออมสิน ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 จ.ชัยภูมิ และมอบรางวัลการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2562 “เสียงใส ไมค์ชมพู” ครั้งที่ 4 
Displaying results 37-42 (of 50)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|