ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ค้นหาข่าวสารย้อนหลัง

15 มิ.ย.
ออมสินจัดงาน “Together, We’re Strong”หอการค้ารวมพลังออมสินยกระดับ SMEs ไทย จังหวัดเชียงใหม่”
มื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชายพยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมพิธีเปิดงานTogether, Were Strongหอการค้ารวมพลัง ออมสินยกระดับ SMEs ไทย จังหวัดเชียงใหม่
14 มิ.ย.
ออมสินร่วมการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคุณนิลวรรณ เล็กเจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม ร่วมการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
13 มิ.ย.
ออมสินมอบเงินสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุน “โครงการจัดสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษาและโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา” ประจำปี 2562 
13 มิ.ย.
ออมสินมอบเงินสนับสนุนกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุน “โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ” ประจำปี 2562 
13 มิ.ย.
ออมสินสนับสนุนโครงการเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ถวายเงินสนับสนุนโครงการเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2562 จำนวน 4,000,000 บาท
12 มิ.ย.
ออมสินจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ชมรมจริยธรรมธนาคารออมสินจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน 
Displaying results 31-36 (of 50)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|