ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ค้นหาข่าวสารย้อนหลัง

20 มิ.ย.
การแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประเภทเยาวชน ครั้งที่ 17 และประเภทประชาชน ครั้งที่ 11
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประเภทเยาวชน ครั้งที่ 17
20 มิ.ย.
ออมสินเปิด GSB Digital School Bank วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล ร่วมเปิด GSB Digital School Bank ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม กรุงเทพฯ 
19 มิ.ย.
ออมสินร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มองค์กรชุมชนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
เมื่อวันที่ 19 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับทักษะและขีดความสามารถในการประกอบกิจการของกลุ่มองค์กรชุมชนให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดได้
19 มิ.ย.
ออมสินสนับสนุนการประกวด Miss Thailand World 2019
เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมแถลงข่าวการจัดการประกวด Miss Thailand World 2019 “The Quest for The Crown ภารกิจพิชิตมงฟ้า” 
19 มิ.ย.
ออมสินจับมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณสุภัทรา พุทธวิริยะ ผู้อำนวยการภาค 5 รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมีคุณสุจินตนา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ  และคณะผู้บริหารโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน และโครงการ  Academy SME Startup
18 มิ.ย.
ออมสินลงนามข้อตกลงคุณธรรม ย้ำความโปร่งใสกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคณะผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) คุณสุรสิทธิ์  ตันธนาศิริกุล    คุณสุรพร  หอมชื่น และคุณสุรชัย  เนติลัดดานนท์ ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) “โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่อง Self Service
Displaying results 19-24 (of 50)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|