ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

พิธีประดับเครื่องหมายผู้บริหาร

            เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประดับเครื่องหมายให้แก่ผู้บริหารธนาคารออมสินที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตามคำสั่งธนาคารออมสินที่ บค.2 (1) – 18/2562  ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่