ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ค้นหาข่าวสารย้อนหลัง

31 ต.ค.
ออมสินต้อนรับคุณพชร อนันตศิลป์ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คุณพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
31 ต.ค.
ออมสินจัดงานวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562 มอบ “กระปุกออมสินคัมภีร์แห่งการออม”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญ
31 ต.ค.
​ออมสินรับรางวัลธนาคารที่มีเงินออมสะสมสูงสุด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ รับรางวัลธนาคารที่มีเงินออมสะสมสูงสุด จากดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ซึ่งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดขึ้น เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ
31 ต.ค.
​ออมสินร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31ตุลาคม พ.ศ. 2562ธนาคารออมสินโดยคุณเสกสรร ทวีกสิกรรมผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 1 พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2562
30 ต.ค.
ออมสินร่วมแถลงข่าวโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสินโดยคุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงข่าวโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งธนาคารออมสินร่วมให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดพังงา
30 ต.ค.
ออมสินร่วมแถลงข่าวโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสินโดยคุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงข่าวโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
Displaying results 1-6 (of 64)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|