ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

การประชุมถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานธนาคารออมสิน ปี 2563 – 2567

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานธนาคารออมสิน ปี 2563 – 2567 โดยมีผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/เทียบเท่าขึ้นไป พร้อมด้วยผู้อำนวยการภาค และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่