ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ออมสินร่วมพิธีออกรางวัลสลากการกุศลอุ่นไอรัก

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในการออกรางวัลสลากการกุศลอุ่นไอรัก โดยมีข้าราชการในพระองค์ร่วมเป็นคณะกรรมการในการออกรางวัล ซึ่งธนาคารออมสินโดยฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดเงินฝากได้ร่วมดำเนินการออกรางวัลสลากการกุศลดังกล่าวในวันสุดท้ายของการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ท่ามกลางสักขีพยานจากหน่วยราชการ หน่วยงานองค์กรต่างๆ โดยในส่วนของธนาคารออมสินมีคุณวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง และคุณพิษณุ วุฒิประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีออกรางวัลสลากการกุศลในครั้งนี้ ณ พระลานพระราชวังดุสิต