ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ออมสินสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ให้กองจักษุกรรม มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า

       เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่กองจักษุกรรม มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดหาเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม แบบไม่สัมผัสลูกตา เพื่อใช้คำนวณค่าเลนส์แก้วตาเทียม สำหรับผู้ป่วยที่จะทำการผ่าตัดต้อกระจกให้กลับมามองเห็นได้อีกครั้ง โดยมี พล.ต.นพ.วัลลภ เอี่ยมสมบุญ ที่ปรึกษากองจักษุกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องวชิราวุธ อาคารทรงไทย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่