ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ค้นหาข่าวสารย้อนหลัง

29 ม.ค.
ออมสินรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561ธนาคารออมสินโดย คุณนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล คุณเกษศิริ สวาสดิ์รัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธฯคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 5 และคุณอารีวรรณ อมะรักษ์ ผู้อำนวยภาค 15พร้อมพนักงานธนาคารออมสินรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตราด 
28 ม.ค.
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 26
27 ม.ค.
GSB Sports Day 2018
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 GSB Sports Day 2018
27 ม.ค.
ออมสินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน THAI FIGHT BANGKOK รอบชิงชนะเลิศ
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 ธนาคารออมสินร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน THAI FIGHT BANGKOK รอบชิงชนะเลิศ 
27 ม.ค.
ออมสินสนับสนุนการแข่งขันบาสเกตบอล GSB TBSL 2018
 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล “GSB Thailand Basketball Super League 2018” 
26 ม.ค.
การประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไป ประจำปี 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไป ประจำปี 2561 พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 
Displaying results 1-6 (of 32)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|