ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ค้นหาข่าวสารย้อนหลัง

27 ก.พ.
​ออมสินมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ให้แก่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม จำนวน 1,800,000 บาท
23 ก.พ.
“GSB PAY ทั้งซื้อทั้งขาย ชีวิตคุณจะง่ายขึ้น”
เมื่อวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม “GSB PAY ทั้งซื้อทั้งขาย ชีวิตคุณจะง่ายขึ้น” สัญจร ณ ถนนคนเดินเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลยเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้สำหรับธุรกิจร้านค้ารับบัตร GSB PAY : 
23 ก.พ.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารออมสิน คว้ารางวัลกองทุนเดี่ยว กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกองทุนใหญ่กว่า 10,000 ล้านบาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารออมสิน ได้รับรางวัลประเภท “กองทุนเดี่ยว (Single Fund) กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกองทุนใหญ่กว่า 10,000 ล้านบาท”จากการประกาศผลรางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำ
21 ก.พ.
ออมสินร่วมงานสัมมนาอสังหาริมทรัยพ์ปี 61 Mega Move พลิกโฉมมหานครกรุงเทพฯ
สัมมนาอสังหาริมทรัพย์ปี 61 Mega Move: พลิกโฉมมหานครกรุงเทพฯ 
20 ก.พ.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ธนาคารออมสิน
เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญ ส.ค.ส. พระราชทานแก่ คุณกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
20 ก.พ.
ออมสินได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คุณกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคุณบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบโล่และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
Displaying results 1-6 (of 31)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|