ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ออมสินร่วมพิธีมอบโล่ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการกระทรวงการคลัง

          เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561ธนาคารออมสินโดยคุณนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล ร่วมพิธีมอบโล่ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งกระทรวงการคลังจัดขึ้น โดยมีคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร