ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ออมสินจับมือล็อกซเลย์ ปล่อยสินเชื่อรถสามล้อ ส่งเสริมอาชีพ "ตุ๊กตุ๊กไทย"

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561ธนาคารออมสินและบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)โดยคุณจิราพร นุกิจรังสรรค์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐและคุณนิมิตร ประเสริฐสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลุ่มสายธุรกิจพลังงาน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพรถสามล้อรับจ้างให้มีโอกาสซื้อรถสามล้อไฟฟ้าไว้ใช้ประกอบอาชีพโดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน คณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอัญชัญ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่