ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ออมสินจับมือการเคหะฯ สนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้สินเชื่อโครงการประชารัฐร่วมทุน

          เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 ธนาคารออมสินและการเคหะแห่งชาติโดยคุณวีระชัย อมรถกลสุเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐและคุณบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมดำเนินกิจการโดยวิธีการสนับสนุนโครงการภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้มีแหล่งเงินกู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการฯโดยมีดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนาม และมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน คณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ การเคหะแห่งชาติ กรุงเทพฯ