ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ค้นหาข่าวสารย้อนหลัง

30 ก.ย.
ออมสินมอบรางวัลการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2561
มอบรางวัลเพชรยอดมงกุฎ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2561
29 ก.ย.
ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 8 จ.นครพนม
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายนพ.ศ. 2561 ธนาคารออมสินโดย คุณอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาลเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดประชารัฐออมสินทั่วถิ่นไทยครั้งที่ 8
28 ก.ย.
ออมสินเคารพธงชาติในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
มื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 คุณบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 
28 ก.ย.
ออมสิน-สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือโครงการการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น”
27 ก.ย.
ออมสินจับมือล็อกซเลย์ ปล่อยสินเชื่อรถสามล้อ ส่งเสริมอาชีพ "ตุ๊กตุ๊กไทย"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561ธนาคารออมสินและบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพรถสามล้อรับจ้าง
26 ก.ย.
ออมสินเปิด Innovation Club by GSB Startup จ.มหาสารคาม
ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดพื้นที่โครงการ “Innovation Club by GSB Startup”
Displaying results 1-6 (of 51)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|