ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ออมสินร่วมสนับสนุน AMG Thailand Junior Golf Tour 2018

        เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ธนาคารออมสินโดยคุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน AMG Thailand Junior Golf Tour 2018 ซึ่งธนาคารออมสินร่วมให้การสนับสนุน โดยมี คุณวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณพรพงษ์ เพชรล้ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันดังกล่าว ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสท์วิลล์ กรุงเทพมหานคร