ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ค้นหาข่าวสารย้อนหลัง

04 ก.ค.
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่วนบริการทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2560 พร้อมกับรับบริจาคอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ดวงตา ตับ ไต 
30 มิ.ย.
การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม MyMo Marketing Workshop
เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิคส์ กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการ MyMo  ALLY และจัดกิจกรรม MyMo Marketing Workshop ภายใต้หัวข้อ The Value of MyMo in Digital Market  ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐมโดยมีคุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานธนาคารออมสินทั้งจากส่วนกลางและสาขาและทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ MyMo ALLYได้มารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ความคิดในการพัฒนาบริการ MyMoและแผนการตลาดสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  พร้อมร่วมสนับสนุนการนำธนาคารออมสินสู่การเป็น Digi-Thai Banking อย่างแท้จริง
29 มิ.ย.
ออมสินสนับสนุนการจัดงานประกาศเกียรติคุณ Drive Award 2017 และ JUMC STAR 2017
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการ Drive  Award 2017  
29 มิ.ย.
ออมสินร่วมงาน Smart SME Expo 2017
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณพิเชฐ ธรรมวิภาค รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ และคุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเปิดบูธธนาคารออมสิน“GSB NEW CENTURY” ในงานSmart SME Expo 2017
28 มิ.ย.
​ออมสินจัดโครงการประกวดชุนชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู ประจำปี 2560
เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู ประจำปี 2560 และปล่อยขบวนรถคาราวานชุมชนประชารัฐสีชมพู โดยมีคณะที่ปรึกษา คุณชวน ชูจันทร์  ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
28 มิ.ย.
การประชุมถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานธนาคารออมสิน ปี 2561 – 2565
เมื่อวันพุธที่ 28มิถุนายน พ.ศ. 2560คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานธนาคารออมสิน ปี 2561 – 2565
Displaying results 1-6 (of 38)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|