ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ค้นหาข่าวสารย้อนหลัง

27 ก.พ.
ออมสินจัดงานExclusive Partnership Golf 2017
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงาน “Exclusive Partnership Golf 2017”กิจกรรมกอล์ฟสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารออมสินกับหน่วยงานพันธมิตรสินเชื่อข้อตกลง 
27 ก.พ.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารออมสิน คว้ารางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารออมสิน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ประเภทกองทุนเดี่ยว (Single Fund) จากการประกาศผลรางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
27 ก.พ.
ปัจฉิมนิเทศหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คุณนำพร ยมนา   รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล และดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Online)โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในงานปัจฉิมนิเทศหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
24 ก.พ.
​ออมสินร่วมออกบูธในงาน Money360 XPO 2017
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คุณอิสระ วงศ์รุ่งรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ร่วมพิธีเปิดงานแสดงการเงินการลงทุนยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ปีที่ 2Money360 XPO 2017: Innovestment of Wealth Techซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคุณสมชัย สัจจพงษ์
23 ก.พ.
​ออมสินคว้ารางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2017
ธนาคารออมสินคว้ารางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2017 ในฐานะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่น่าเชื่อถือที่สุด ซึ่งรางวัลดังกล่าวธนาคารออมสินได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
21 ก.พ.
​ออมสิน– ม.เกษตร ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขอรับสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการSMEs
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ธนาคารออมสินโดยคุณพิเชฐ ธรรมวิภาค รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคุณพีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขอรับสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการSMEs
Displaying results 1-6 (of 22)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|