ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 135 ปี

       เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 135 ปี โดยมีคุณอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพฯ