ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

​สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกระปุกออมสินภาพวาดฝีพระหัตถ์แก่ธนาคารออมสิน

       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกระปุกออมสินภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์แก่ชาวออมสิน เพื่อเป็นเกียรติยศและสิริมงคลแห่งความจงรักภักดี โดยคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เข้ารับพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ หน่วยราชการในพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น.