ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

“ออมสินส่งสุขสู่รายย่อยปี 60” ณ ตลาดสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ธนาคารออมสินโดยฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้ารายย่อยและธนาคารออมสินสาขายุติธรรม จัดกิจกรรมโครงการ “ออมสินส่งสุขสู่รายย่อยปี 60” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยมีคุณสมพร คล้ายรัศมี ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง และคุณจิราพร เลาหพัชรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้ารายย่อย ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการดังกล่าว และมีคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ตลาดสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ได้มอบสินเชื่อประชาชนสุขใจ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสตรีวิทยา 2 พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีวินัยดีทางการเงินดีด้วย