ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

​ออมสินสนับสนุนการแข่งขัน AMG Junior Golf Tour 2017

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารออมสินโดยคุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ร่วมแถลงข่าวการจัดแข่งขัน AMG Junior Golf Tour 2017 ซึ่งธนาคารออมสินร่วมให้การสนับสนุน โดยมีคุณพรพงษ์ เพชรล้ำ กรรมการบริหาร บริษัท ออล แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ป คุณอิทธิคุณ สีห์โสภณ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันดังกล่าว ณ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค กรุงเทพฯ