ออมสินเปิดโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ

       เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คุณนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดงานและปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ“Workable คนพิการทำงานได้”โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน คณะอาจารย์วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้เข้ารับการอบรม และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม Auditorium ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต