ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

​“วันบุรฉัตร” ธนาคารออมสินจัดพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ธนาคารออมสินจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณา ที่ทรงวางรากฐานและทำนุบำรุงกิจการคลังออมสินให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้ามาเป็นธนาคารออมสินในปัจจุบัน ทั้งยังทรงประกอบพระกรณียกิจที่ทรงคุณูปการในการพัฒนาประเทศชาตินานัปการ ณ พระอุโบสถ และพระอนุสาวรีย์ฉัตรชยานุสสรณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
       ทั้งนี้ ในช่วงเช้าเวลา 07.00 น. คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ได้วางมาลัยดอกไม้ถวายสักการะและน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ณ บริเวณหน้าพระรูป พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อาคารทรงไทย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ด้วย