ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ออมสินสนับสนุนการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทะเลกรุงเทพ

       เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทะเลกรุงเทพ โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา จำนวน 300,000 บาท โดยมีพลำตรวจตรีอัศวิน ขวญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพ รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร