ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

​คอนเสิร์ตเพื่อการกุศล “GSB 2 Tone Concert”

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมชมคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล “GSB 2 Tone Concert” พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กับศิลปินนักร้องในงานคอนเสิร์ตดังกล่าว ซึ่งธนาคารออมสินให้การสนับสนุน โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ Mono 29 Studio ถ.ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี โอกาสนี้ คุณบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานคอนเสิร์ตดังกล่าวด้วย