ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

​พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในงานฉลอง 50 ปี แห่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน

       เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในงานฉลอง 50 ปี แห่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน  โดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานสงฆ์ และมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
        ในการนี้ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารทรงไทย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งธนาคารออมสินได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำรัสอวยพรในวาระแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน