ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ข่าวธนาคาร

20 ก.ย.
การประชุมถ่ายทอดนโยบายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 20กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในการประชุมถ่ายทอดนโยบายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562
19 ก.ย.
ออมสินร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19 กันยายน พ.ศ. 2562  ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารออมสินร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
18 ก.ย.
ออมสินจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและบรรยายธรรม
เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ชมรมจริยธรรมธนาคารออมสินจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและบรรยายธรรม ครั้งที่ 2/2562
18 ก.ย.
สำนักงานธนานุเคราะห์ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน
เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับคุณปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการและผู้บริหารสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 25 คน ในโอกาสศึกษาดูงานธนาคารออมสิน
17 ก.ย.
กฟน.ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน
เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหาร จำนวน 42 คน
17 ก.ย.
ออมสินทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Bank – wide BCP Testing Exercise)
เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินทำการทดสอบแผนต่อเนื่องทางธุรกิจในวงกว้าง (Bank – wide BCP Testing Exercise) ประจำปี 2562
Displaying results 49-54 (of 1799)
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >|