ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ข่าวธนาคาร

24 ก.ค.
ออมสินรับรางวัลเกียรติยศในงาน Startup Thailand 2019
เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณธิติธัช นรวีร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up รับรางวัลเกียรติยศ Prime Minister Award: National Startup 2019 ประเภทรางวัล Best Brotherhood of the year และโล่สนับสนุนการจัดงาน Startup Thailand 2019
24 ก.ค.
สำนักบริหารจัดการความรู้ CPF ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน
เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับคณะสำนักบริหารจัดการความรู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
21 ก.ค.
ออมสินจัดการแข่งขัน GSB GEN ESPORTS AUDITION 2019 @ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินจัดการแข่งขัน GSB GEN ESPORTS AUDITION 2019 @ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 ก.ค.
ออมสินร่วมการประชุมสัมมนาไตรภาคี We are Together : Drive Success with Highest Perfomance Delivered
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2562 : 
19 ก.ค.
ออมสินวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 27 กรกฎาคม 2562 
18 ก.ค.
​ออมสินจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล พ.ศ. 2562 และการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการ Three Lines of Defense
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คุณสุภาภรณ์ สายทองอินทร์ รองผู้อำนวยการธนาคาร กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแนวทางการเตรียมความพร้อมของธนาคาร” โดยมีคุณจักรพงษ์ ชาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว
Displaying results 43-48 (of 1686)
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >|