ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ข่าวธนาคาร

21 ม.ค.
​ออมสินร่วมจัดกิจกรรมเสวนาและรับชมภาพยนตร์รอบพิเศษ “สตีฟ จอบส์ คนต่อไป…”
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคมพ.ศ. ๒๕๕๙ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวเปิดกิจกรรมเสวนาและรับชมภาพยนตร์รอบพิเศษ “สตีฟ จอบส์ คนต่อไป…”
21 ม.ค.
มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิไทรใหญ่
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานมูลนิธิไทรใหญ่ รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิไทรใหญ่ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
21 ม.ค.
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินร่วมให้การต้อนรับพันตำรวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
18 ม.ค.
ออมสินส่งมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์
       ธนาคารออมสินรณรงค์สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 
14 ม.ค.
ออมสินจับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมศักยภาพ SMEs จัดตั้งกองทุน SMEs Private Equity Trust Fund
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายชาติชาย พยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนางเกศรา มัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงบูรณาการ” ระหว่างธนาคารออมสินและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 ม.ค.
ออมสินจับมือภาคประชาชน-ภาครัฐ-หน่วยงานภาคเอกชนร่วมลงนามผลักดันแผนประชารัฐ-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
       เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมลงนามบันทึก “ความร่วมมือสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ” ระหว่างผู้แทนองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
Displaying results 1783-1788 (of 1799)
 |<  <  291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300  >  >|