ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ข่าวธนาคาร

13 ม.ค.
ออมสินจับมือภาคประชาชน-ภาครัฐ-หน่วยงานภาคเอกชนร่วมลงนามผลักดันแผนประชารัฐ-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
       เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมลงนามบันทึก “ความร่วมมือสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ” ระหว่างผู้แทนองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
11 ม.ค.
ออมสินลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SME ระยะที่ ๒
       เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ระยะที่ ๒ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
11 ม.ค.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ธนาคารออมสิน
       เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน รับมอบ ส.ค.ส.
09 ม.ค.
“หมู่บ้านออมสิน ถิ่นวิถีแดนไทย” วันเด็กแห่งชาติปี ๕๙ ที่ธนาคารออมสิน
       เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ของธนาคารออมสิน “หมู่บ้านออมสิน ถิ่นวิถีแดนไทย”
09 ม.ค.
ออมสินเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณในโอกาสประทานทุนการศึกษาและทรงเปิดงานแสดงสินค้า OTOP กาดนัดประชารัฐสีชมพู
         เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
08 ม.ค.
รองนายกฯ และรมว.คลังมอบนโยบายแก่ธนาคารออมสินและธกส.
       เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายในการดำเนินงานแก่ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
Displaying results 1675-1680 (of 1686)
 |<  <  272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281  >  >|