ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ข่าวธนาคาร

17 ก.ย.
ออมสินร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี”
เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 ก.ย.
ออมสินจับรางวัลใหญ่มอบโชค “ออมสินส่งสุข ใจดี...มีว้าว” ครั้งที่ 9
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินจัดพิธีจับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “ออมสินส่งสุข ใจดี...มีว้าว” ครั้งที่ 9
15 ก.ย.
GSB GEN Campus Star 2019 ภาคกลาง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด GSB GEN Campus Star 2019 ภาคกลาง ซึ่งธนาคารออมสินร่วมกับนิตยสาร Campus Star จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562
14 ก.ย.
ออมสินเข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันบุรฉัตร 2562
14 ก.ย.
“วันบุรฉัตร” ธนาคารออมสินจัดพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาที่ทรงวางรากฐานและทำนุบำรุงกิจการคลังออมสินให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้ามาเป็นธนาคารออมสินในปัจจุบัน
13 ก.ย.
คณะผู้บริหารในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300 ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พร้อมคณะผู้บริหารของคณะวิชาที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300”
Displaying results 55-60 (of 1799)
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >|