EN |TH

ข่าวธนาคาร

23 มิ.ย.
ชวนน้องดูหนัง กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
            เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ธนาคารออมสินโดยฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรม “ชวนน้องดูหนัง กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน” โดยนำน้องๆ จากบ้านราชวิถี จำนวน 150 คน ชมภาพยนตร์เรื่อง Despicable Me 3 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ 
23 มิ.ย.
ออมสินเข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช
            เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ 90 พรรษา 
19 มิ.ย.
การประชุมสร้างความเข้าใจนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการหนี้สายงานกิจการสาขา 6
          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของธนาคารและสายงานกิจการสาขา ในการประชุมสร้างความเข้าใจนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของหน่วยงานในสังกัดสายงานกิจการสาขา 6 
18 มิ.ย.
กิจกรรม CSR “104 ปี ออมสินรวมใจส่งความสุขความห่วงใยให้สังคม”
          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมทำกิจกรรม CSR “104  ปี ออมสินรวมใจ ส่งความสุขความห่วงใยให้สังคม” ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านนาโพธิ์เหนือ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
17 มิ.ย.
​สนับสนุนการก่อสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินคณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ถวายเงินสนับสนุนการก่อสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง จำนวน 1,000,000 บาท
17 มิ.ย.
​ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน ปี 2561 - 2565
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คุณกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารออมสิน และผู้บริหารระดับสูงเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
Displaying results 1-6 (of 918)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|