ตรวจสลากออมสิน

ข่าวธนาคาร

27 เม.ย.
ออมสินร่วมแถลงข่าวงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครั้งที่ 17
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครั้งที่ 17 ซึ่งธนาคารออมสินได้ร่วมนำผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินครบวงจรร่วมออกบูธในงานดังกล่าวซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีคุณสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการเงินร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 17 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
26 เม.ย.
ประชุมสร้างความเข้าใจนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการหนี้สายงานกิจการสาขา 2
            เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของธนาคารและสายงานกิจการสาขาในการประชุมสร้างความเข้าใจนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของหน่วยงานในสังกัดสายงานกิจการสาขา 2 (ธนาคารออมสินภาค 4 – 6) โดยมีคุณกรประณม วงษ์มงคล  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์  คุณจิราพร นุกิจรังสรรค์  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ และคุณอนงค์ สุริยะโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดสายงานกิจการสาขา 2 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ณ  โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
26 เม.ย.
ออมสินสนับสนุนการแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีกGSB TBL 2017
           เมื่อวันพุธที่ 26เมษายน พ.ศ. 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมแถลงข่าวการ  แข่งขัน“ธนาคารออมสิน ไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก 2017”GSB TBL 2017 ซึ่งธนาคารออมสินให้การสนับสนุน โดยมี        
คุณทัศน์ไชย ศันสนะพิทยากร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลลีกอาชีพ 
26 เม.ย.
ออมสินมอบเงินสนับสนุนสมาคมยิมนาสติกฯ
        เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนกีฬายิมนาสติก ประจำปี 2560จำนวน 7,000,000 บาท ให้กับสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยโดยมีนาวาตรีศรายุทธพัฒนศักดิ์นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยและคณะรับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
25 เม.ย.
ธนาคารออมสินจัดพิธีตั้งศาลพระภูมิใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล
เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.09 น. ธนาคารออมสินจัดพิธีตั้งศาลพระภูมิใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์
25 เม.ย.
ออมสินออกบูธในงานสัมมนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจ โครงการผู้ประกอบการใหม่
       เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ธนาคารออมสินโดยคุณเบญจมาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start upนำพนักงานธนาคารออมสินร่วมออกบูธในงานสัมมนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจ โครงการผู้ประกอบการใหม่ Start upซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดขึ้น โดยมีผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม
        
Displaying results 1-6 (of 866)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|