ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง กับ สุดยอด SMEs Start up Wow

ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง กับ สุดยอด SMEs Start up Wow

ข้อมูลโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง
 • โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง เป็นโครงการที่ธนาคารออมสินดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
 • Concept ของโครงการในปี 2561 นี้ คือ SMEs Startup Wow! “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง”
 • เพื่อเฟ้นหาสุดยอด SMEs Startup ทั้งแนวคิดธุรกิจ (Idea) ต้นแบบธุรกิจ (Prototype) หรือธุรกิจที่ทำจริง ขายจริง มีรายได้เกิดขึ้นแล้ว (Product) เป็นธุรกิจที่มีความสุดยอดทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ผลงานธุรกิจต้องมีความ WOW มีศักยภาพ เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
 
 • คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526
  • ผู้เข้าประกวดมีแนวคิดธุรกิจ (Idea) หรือ ธุรกิจต้นแบบ (Prototype) หรือ ธุรกิจ (Product) ซึ่งผู้เข้าประกวดที่มีธุรกิจเป็นของตนเอง ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
  • ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นตัวแทนของบริษัทใดเว้นแต่เป็นเจ้าของผลงานธุรกิจที่ส่งเข้าประกวด
  • ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
 
 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
  • ผู้เข้าประกวดมีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน3 คน ต่อ 1ธุรกิจ
  • ผู้เข้าประกวดดาวน์โหลดเอกสารที่ www.gsb100tomillion.com  โดยกรอกใบสมัคร จัดทำแผนธุรกิจ P-S-Wow และ Upload คลิป VDO แนะนำธุรกิจ ความยาวตั้งแต่ 100 วินาที ไม่เกิน 3 นาที
  • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 100 ทีม และรอบ 10 ทีม สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมการอบรมกับธนาคารออมสิน และผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ตามวันและเวลาที่ธนาคารออมสินกำหนดหากไม่เข้าร่วมถือว่าผู้เข้าประกวดสละสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
  • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือกตั้งแต่รอบ 100 ทีม ต้องมีบัญชีธนาคารออมสิน ที่สมาชิกในทีมเป็นเจ้าของบัญชี เพื่อรับเงินทุนประเดิมจากธนาคารออมสิน
 
 • ปิดรับสมัคร 10 สิงหาคม 2561
 
 • กิจกรรมภายในโครงการ
  • อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 สุดยอดธุรกิจในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2561
  • อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 สุดยอดธุรกิจ ในวันพุธที่ 17ตุลาคม 2561
  • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
  • กิจกรรม Outing Startup เพิ่มประสบการณ์เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต นำผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
 
 • ทุนประเดิมจากธนาคารออมสิน
  • ผลงานชนะเลิศ                     เงินทุน    1,000,000  บาท
  • ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 1    เงินทุน      500,000  บาท
  • ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 2    เงินทุน      200,000  บาท
  • ผลงานชมเชย 7 ผลงาน           เงินทุนผลงานละ   100,000  บาท
  • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีมที่เข้าร่วมอบรม   เงินทุนผลงานละ   5,000  บาท
  • ผลงานสุดยอดนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) 3 ผลงาน เงินทุนผลงานละ    50,000 บาท
  • ผลงานสุดยอดแนวคิดทางด้านนวัตกรรม (Idea) 3 ผลงาน เงินทุนผลงานละ 30,000 บาท

* ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีมที่เข้าร่วมอบรมจะได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ และได้รับการพิจารณาการขอสินเชื่อ และ/หรือการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน (เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด)
** ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วมโปรแกรม Outing Startup เพิ่มประสบการณ์เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ที่นี่