ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
เลือกประเภท

จ้างจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารกับหน่วยงานสินเชื่อข้อตกลงณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจบริการ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:
4,000,000.00 บาท