ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
เลือกประเภท

ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบงานรองรับบัตรรูปแบบต่าง ๆ (Card & Payment) เพื่อรองรับการโอนเงินพร้อมเพย์-PromptPay สำหรับพัฒนาระบบ CBS โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:
2,862,037.76 บาท