ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
เลือกประเภท

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เช่า Software Facial Recognition System ระยะเวลา 3 ปี พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:
51,360,000.00 บาท