ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

 
เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พด.จ. (ประกาศแผน) 729/2562
จ้างปรับปรุงดัดแปลงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 2 และศูนย์ควบคุมบริหารหนี้เขตพระนครศรีอยุธยา 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ Re-Branch
8,766,000.00 บาท
13 ธันวาคม 2562
พณ.พ.340/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาระบบงานรองรับบัตรรูปแบบต่าง ๆ (Card & Payment) เพื่อรองรับการโอนเงินพร้อมเพย์-PromptPay สำหรับพัฒนาระบบ CBS โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,862,037.76 บาท
13 ธันวาคม 2562
พณ.พ.416/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย Mo.net Financial Modelling Software สำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
880,000.00 บาท
13 ธันวาคม 2562
บงส. 5009/2562
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
810,725.00 บาท
13 ธันวาคม 2562
พณ.พ.435/2562
ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดกิจกรรมงาน ALPHA DAY โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,599,624.32 บาท
13 ธันวาคม 2562
พรบ.1 -บด.054/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบจัดการ Co-Working Space ระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
906,900.00 บาท
13 ธันวาคม 2562
พณ.ป.064/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ Firewall สำหรับระบบ API Management พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
5,999,400.00 บาท
13 ธันวาคม 2562
พรบ.1-ค.070/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างผลิตภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ๕ พระองค์ พร้อมกรอบภาพ โดยวิธีคัดเลือก
3,462,400.00 บาท
13 ธันวาคม 2562
พรบ.1-จ.019/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,091,400.00 บาท
13 ธันวาคม 2562
พณ.พ.363/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาสิทธิการใช้โปรแกรม Base24-ATM สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR) และโปรแกรม Golden Gate โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
10,983,110.24 บาท
12 ธันวาคม 2562
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 1-10 (of 10000)