ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

 
เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พรบ.1-บด.043/2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26,730,000.00 บาท
19 สิงหาคม 2562
พรบ.1-ค.044/2562
ประกาศราคากลาง จ้างจัดศึกษาดูงานโครงการ PRIDE OF PERSONAL CUSTOMER ACHIEVEMENT AWARD ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีคัดเลือก
15,887,904.00 บาท
19 สิงหาคม 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 506/2562
ซื้อตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (RACK) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์สำนักงาน
594,000.00 บาท
16 สิงหาคม 2562
พณ.พ.275/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานสินเชื่อข้อตกลงภาครัฐ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,380,000.00 บาท
16 สิงหาคม 2562
พณ.พ.275/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานสินเชื่อข้อตกลงภาครัฐ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,380,000.00 บาท
16 สิงหาคม 2562
พณ.พ.275/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานสินเชื่อข้อตกลงภาครัฐ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,380,000.00 บาท
16 สิงหาคม 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 505/2562
จ้างพิมพ์สมุดฝากเงิิินธนาคารออมสินประเภท Youth Saving ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ส.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุแบบพิมพ์
1,260,000.00 บาท
16 สิงหาคม 2562
พณ.พ.275/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานสินเชื่อข้อตกลงภาครัฐ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,380,000.00 บาท
16 สิงหาคม 2562
พณ.พ.275/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานสินเชื่อข้อตกลงภาครัฐ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,380,000.00 บาท
16 สิงหาคม 2562
พณ.พ.275/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานสินเชื่อข้อตกลงภาครัฐ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,380,000.00 บาท
16 สิงหาคม 2562
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 1-10 (of 10000)