ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

 
เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
บงส. 2430/2562
เช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
22,830,889.38 บาท
17 มิถุนายน 2562
บงส. 2203/2562
เช่าพื่้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
27,136,619.67 บาท
17 มิถุนายน 2562
พรบ.6-ปษ.014/2562
ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อธนาคารออมสิน ปี 2562 โดนวิธีเฉพาะเจาะจง
3,200,000.00 บาท
17 มิถุนายน 2562
พรบ.1-บด.041/2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนตู้เมนไฟฟ้า (MDB) ควบคุมระบบไฟฟ้า อาคาร 17 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,176,000.00 บาท
17 มิถุนายน 2562
พรบ.1-บด.041/2562
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนตู้เมนไฟฟ้า (MDB) ควบคุมระบบไฟฟ้า อาคาร 17 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,176,000.00 บาท
17 มิถุนายน 2562
พณ.พ.237/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,028,000.00 บาท
14 มิถุนายน 2562
พณ.พ.060/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการเก็บรักษาเอกสาร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
22,700,000.00 บาท
14 มิถุนายน 2562
พณ.พ.259/2562
ประกาศราคากลาง จ้างบริษัทภายนอกจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย "GSB Healthy & Happy Society" ภายใต้ Concept "ออมสินชวนรุ่นพี่ทำความดีจิตอาสา" โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,999,776.50 บาท
14 มิถุนายน 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 404/2562
จ้างบริษัทภายนอกจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย"GSB Healthy&Happy Society" ภายใต้ Concept "ออมสินชวนรุ่นพี่ทำความดีจิตอาสา" จำนวน 3 ครั้ง ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบริการการเงินรองรับ Aging Society
1,999,776.50 บาท
14 มิถุนายน 2562
พรบ.1-ค.036/2562
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับโครงการ GSB Awards 2018 โดยวิธีคัดเลือก
2,600,000.00 บาท
13 มิถุนายน 2562
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 1-10 (of 10000)