EN |TH

 
เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
อด.ด.227/60
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านดุง จ.อุดรธานี โดยวิธีตกลงราคา
248,800.00 บาท
23 สิงหาคม 2560
นค.494/2560
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองคาย จ.อุดรธานี โดยวิธีตกลงราคา
264,500.00 บาท
23 สิงหาคม 2560
อด.ห.319/2560
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองหาน จ.อุดรธานี โดยวิธีตกลงราคา
174,000.00 บาท
23 สิงหาคม 2560
สอ.สค. 121/2560
จ้างออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์คสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการ MyMo Pay โดยวิธีตกลงราคา
117,700.00 บาท
23 สิงหาคม 2560
สด.ภ. 418/2560
จ้างทำเหรียญทองคำที่ระลึก ประจำปี 2560 จำนวน 543 เหรียญ พร้อมกล่องบรรจุเหรียญ โดยวิธีกรณีพิเศษ
9,676,260.00 บาท
23 สิงหาคม 2560
นม.ขน.2-819/2560
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 2 จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา
233,000.00 บาท
22 สิงหาคม 2560
ปอ.ช.(ต)905/2560
จ้างขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์และปรับปรุงสถานที่ จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา
176,000.00 บาท
22 สิงหาคม 2560
รย.น.1076/2560
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ธนาคารออมสินสาขาเนินพระ โดยวิธีตกลงราคา
245,000.00 บาท
22 สิงหาคม 2560
อภ.1 (พ.)443/2560
เช่าพื้นที่ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสินสาขาพญาไท กรุงเทพฯ โดยวิธีตกลงราคา
943,740.00 บาท
22 สิงหาคม 2560
ปอ.ช.(ส1) 1005/2560
เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM)นอกสถานที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร โดยวิธีตกลงราคา
636,794.00 บาท
22 สิงหาคม 2560
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 1-10 (of 7713)