ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

 
เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พ.55/2561
ประกาศราคากลางงานวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในรายการ The Blogger Trips โดยวิธีพิเศษ
1,947,400.00 บาท
23 กุมภาพันธ์ 2561
พด.จ.(ประกาศแผน) 060/2561
ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ IP Phone (License) และเครื่องโทรศัพท์ IP Phone จำนวน 92 ชุด ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พฤษภาคม 2561
1,380,000.00 บาท
23 กุมภาพันธ์ 2561
พด.จ.(ประกาศแผน) 059/2561
ซื้อสิทธิใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management System) จำนวน 1,016 Licenses ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พฤษภาคม 2561
2,057,000.00 บาท
23 กุมภาพันธ์ 2561
พ.51/2561
ประกาศราคากลางจ้างผลิตติดตั้ง รื้อถอน และวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยวิธีพิเศษ
804,821.90 บาท
23 กุมภาพันธ์ 2561
จ.21/2561
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานเช่าซื้อตามหลักศาสนาอิสลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,304,544.00 บาท
23 กุมภาพันธ์ 2561
พด.จ.(ประกาศแผน) 058/2561
จ้างพัฒนาระบบงาน Mobile HR API พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 2561
16,901,545.80 บาท
23 กุมภาพันธ์ 2561
พ.52/2561
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ย่อยธุรกิจลูกค้า SMEs โดยวิธีพิเศษ
768,000.00 บาท
23 กุมภาพันธ์ 2561
พ.46/2561
ประกาศราคากลาง งานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรายการ UPDATE THAILAND โดยวิธีพิเศษ
2,100,020.00 บาท
23 กุมภาพันธ์ 2561
บด.56/2561
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29,190,600.00 บาท
22 กุมภาพันธ์ 2561
จ.4/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบริหารการเรียนรู้ออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,200,000.00 บาท
22 กุมภาพันธ์ 2561
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 1-10 (of 9007)