จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พด.จ.(ประกาศแผน) 093/2561
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค.61
1,592,561.04 บาท
20 March 2018
ค.36/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบจอ LED Display ระบบควบคุมและติดตั้ง พร้อมงานออกแบบปรับปรุงเวที สำหรับหอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก
3,991,100.00 บาท
20 March 2018
พด.จ.(ประกาศแผน) 092/2561
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานสงเคราะห์ชีวิต ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61
33,644,712.00 บาท
20 March 2018
พด.จ.(ประกาศแผน) 091/2561
จ้างผลิตใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือน (Statement) และซองหน้าต่างสำหรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือน (Statement)
2,568,000.00 บาท
19 March 2018
ประกาศผู้ชนะโครงการ 61037044011
จัดจ้างทำเป้ใส่หนังสือ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 โดย บริษัท เฮ ครีเอชั่น จำกัด
480,000.00 บาท
19 March 2018
ประกาศผู้ชนะโครงการ 61037239448
จ้างจัดกิจกรรมอบรมในโครงการ การพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้านมายเซ็ตการประกอบการ (Entrepreneurial Mindsets Development for teachers and staffs in Educational Institution) ครั้งที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
345,000.00 บาท
19 March 2018
ประกาศผู้ชนะโครงการ 61027392397
จ้างปรับปรุง Express Zone อาคารเรือนกระจก ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ บริษัท รุ่งอุดมทรัพยฺ์ 59 จำกัด
261,800.00 บาท
16 March 2018
ค.15/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developers) โดยวิธีคัดเลือก
6,000,000.00 บาท
15 March 2018
ประกาศผู้ชนะโครงการ 61037177578
จ้างผลิตกระเป๋าผ้าดิบอเนกประสงค์ จาก บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม แอดวานซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
120,000.00 บาท
15 March 2018
ประกาศผู้ชนะโครงการ 61037140773
จ้างกระเป๋าหิ้วเก็บความร้อน - เย็น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ จาก บริษัท ชีววัฒน์ กรุ๊ป จำกัด
140,000.00 บาท
15 March 2018
 |<  <  21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30  >  >| 
Displaying results 241-250 (of 818)