ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พรบ.2-บด.004/2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจ้าง เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6,553,000.00 บาท
08 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (พณ.ต.034/2563)
จ้างผลิตมิวสิควีดีโอ (MV) ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ประกอบเพลงชีวิตคนไทยต้องดีเหมือนเดิม โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีไซนด์ คิท จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 428,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
428,000.00 บาท
07 พฤษภาคม 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 233/2563
จ้างเชื่อมต่อระบบรับฟังเสียงของลูกค้าและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (VOC) กับระบบ Contact Center โครงการรวมศูนย์ Call Center ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการรวมศูนย์ Call Center ธนาคารออมสิน
1,000,000.00 บาท
07 พฤษภาคม 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 232/2563
จ้างเหมาบริการตอบสนองเหตุการณ์ภัยคุกคาม Incident Response Retainer ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ
5,900,000.00 บาท
07 พฤษภาคม 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 231/2563
จ้างที่ปรึกษาเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองตามมาตรฐาน PCI DSS ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงโครงการความปลอดภัยสารสนเทศ PCI DSS
5,900,000.00 บาท
07 พฤษภาคม 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 230.1/2563
จ้างทำใบบันทึกรายการ RECEIPT ROLL จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
1,369,000.00 บาท
05 พฤษภาคม 2563
พณ.พ.184/2563
ประกาศราคากลาง เช่าใช้ระบบเพื่อส่งข้อความ.(SMS).ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
5,000,000.00 บาท
05 พฤษภาคม 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 230/2563
จ้างบำรุุงรักษาระบบงาน Base24 ให้รองรับการเพิ่มการให้บริการทำธุรกรรมที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
990,178.00 บาท
05 พฤษภาคม 2563
พณ.พ.144/2563
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการตอบสนองเหตุการณ์ภัยคุกคาม (Incident Response Retainer) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
5,900,000.00 บาท
30 เมษายน 2563
พณ.ป.018/2563
ประกาศจัดซื้่อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ Firewall สาขา พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
18,084,528.00 บาท
30 เมษายน 2563
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >| 
Displaying results 81-90 (of 10000)