ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พด.จ. (ประกาศแผน) 237/2563
จ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างอาชีพให้กับชุมชน (ธนาคารภูมิปัญญา) กิจกรรม Workshop ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการธนาคารออมสินเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1,204,200.00 บาท
11 พฤษภาคม 2563
พณ.พ.163/2563
ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างอาชีพให้กับชุมชน (ธนาคารภูมิปัญญา) กิจกรรม Workshop โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,204,200.00 บาท
11 พฤษภาคม 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 236/2563
ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 15x11 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
3,543,840.00 บาท
11 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 แบบ สขร.1
08 พฤษภาคม 2563
บงส.ท.1536/2563
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสามแยกสันทราย
1,978,413.00 บาท
08 พฤษภาคม 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 235/2563
เช่าใช้ระบบเพื่อส่งข้อความ (SMS) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ
5,000,000.00 บาท
08 พฤษภาคม 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 234/2563
จ้างที่ปรึกษาประเมินภาระผูกพันและการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ
700,000.00 บาท
08 พฤษภาคม 2563
บงส.919/2563
เช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาจามจุรีสแควร์
14,418,977.32 บาท
08 พฤษภาคม 2563
บงส.606/2563
เช่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานสาขาสุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน
14,189,821.40 บาท
08 พฤษภาคม 2563
พรบ.2-บด.004/2563
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6,553,000.00 บาท
08 พฤษภาคม 2563
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 
Displaying results 71-80 (of 10000)