ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
บงส.1847/2563
เช่าอาคารเพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านตาขุน
1,710,121.68 บาท
15 พฤษภาคม 2563
บงส.ท.1602/2563
เช่าอาคารเพื่ิอใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา
977,293.00 บาท
14 พฤษภาคม 2563
พณ.ส.011/2563
ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างทำใบบันทึกรายการ RECEIPT ROLL จำนวน 2 รายการ
1,369,000.00 บาท
14 พฤษภาคม 2563
พณ.ส.011/2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างทำใบบันทึกรายการ RECEIPT ROLL จำนวน 2 รายการ
1,369,000.00 บาท
14 พฤษภาคม 2563
พณ.พ.045/2563
ประกาศราคากลางจ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิตค้างชำระตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป นับจากวันครบกำหนดชำระหนี้ หรือบัตรถูกยกเลิกวงเงินถาวร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
15,000,000.00 บาท
13 พฤษภาคม 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 240/2563
จ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้ธุรกิจบัตรเครดิตค้างชำระตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าติดตามหนี้
15,000,000.00 บาท
13 พฤษภาคม 2563
พรบ.1-ค.017/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
3,996,500.00 บาท
13 พฤษภาคม 2563
พณ.ป.024/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนับคัดเหรียญ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
6,832,800.00 บาท
13 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (63057096848)
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 355,338.23 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
358,927.50 บาท
13 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (63057072425)
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 270,120.76 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
272,849.25 บาท
13 พฤษภาคม 2563
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
Displaying results 51-60 (of 10000)