ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
บงส.3638/2562
เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
25,829,608.44 บาท
08 ตุลาคม 2562
บงส.3790/2562
เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทรัพย์ไพรวัลย์ จังหวัดพิษณุโลก
729,000.00 บาท
08 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ ( พณ.ต.118/2562)
การจัดจ้างทำป้ายน้อมรำลึกวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาล 9 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ออกฤทธิ์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 311,905.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
311,905.00 บาท
08 ตุลาคม 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 617/2562
งานเช่าระบบงาน Pre-Screening Online ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงกระบวนการสินเชื่ออย่างบูรณาการ
4,000,000.00 บาท
08 ตุลาคม 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 615/2562
จ้างพิมพ์ GSB Magazine ประจำปี 2563 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์
898,800.00 บาท
08 ตุลาคม 2562
พณ.ป.053/2562
ประกาศราคากลางเรื่อง ประกวาราคาเช่าระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์สำหรับ Verify ผู้สมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
11,556,000.00 บาท
08 ตุลาคม 2562
พณ.ป.053/2562
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวาราคาเช่าระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์สำหรับ Verify ผู้สมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
11,556,000.00 บาท
08 ตุลาคม 2562 - 11 ตุลาคม 2562
พณ.พ.353/2562
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมลอยกระทง ณ ICONSIAM โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,000,000.00 บาท
08 ตุลาคม 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 616/2562
จัดกิจกรรมลอยกระทง ณ ICoNSIAM ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานส่งเสริมธุรกิจกับลูกค้า High Net Worth
1,000,000.00 บาท
08 ตุลาคม 2562
พณ.ส.020/2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (Virtual Teller Machine: VTM) ธนาคารออมสินสาขาเดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพฯ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
1,061,000.00 บาท
08 ตุลาคม 2562
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
Displaying results 51-60 (of 10000)