ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
พด.จ. (ประกาศแผน) 242/2563
จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของ พนักงาน/ลูกจ้าง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นเกี่ยวกับบทบาทการนำองค์กรของผู้บริหารระดับสูง และการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา
4,000,000.00 บาท
18 พฤษภาคม 2563
บงส.1878/2563
เช่าอาคารเพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสี่แยกท่าเรือ
1,392,854.00 บาท
18 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ ( 63057041936)
ซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์อะคริลิค เพื่อติงตั้งภายในธนาคารออมสินสาขาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอรไทซิ่ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 224,700.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
224,700.00 บาท
18 พฤษภาคม 2563
พณ.พ.180/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Base24-ATM ให้รองรับธุรกรรมรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ Chip Card โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,616,342.00 บาท
18 พฤษภาคม 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 99/2563
ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ และไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก จำนวน 4 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
18,714,600.00 บาท
18 พฤษภาคม 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 241/2563
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา
3,368,000.00 บาท
15 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (พณ.ต.1-155/2563)
จ้างทำแบบฟอร์มหนังสือแจ้งผลการถูกเลขสลากจ่ายคืน จำนวน 120 กล่อง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 132,252 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
132,252.00 บาท
15 พฤษภาคม 2563
พรบ.1-ค.018/2563
ประกาศราคากลางจ้างทำเข็มกลัดรางวัลโครงการ ให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก
4,139,400.00 บาท
15 พฤษภาคม 2563
พณ.พ.080/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบัตรพลาสติกแบบ Dual Interface Debit Card และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
27,979,000.00 บาท
15 พฤษภาคม 2563
บงส.1897/2563
เช่าอาคารเพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาละไม
1,489,734.00 บาท
15 พฤษภาคม 2563
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 41-50 (of 10000)