ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จัดซื้อจัดจ้าง

เลือกประเภท
ประเภท วงเงิน ประกาศเมื่อ
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (62107008634)
จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี IFRS9 โดยวิธีเฉพาะเจาะ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 481,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
481,500.00 บาท
09 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (62107072173)
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 490,932.98 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใ้ชจ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
495,891.90 บาท
09 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (พณ.ต.119/2562)
จ้างจัดงาน MyMo อาสาพาทำบุญ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โกรอิ้งเวย์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 489,846.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
489,846.00 บาท
09 ตุลาคม 2562
พณ.ส.019/2562
ประกาศสอบราคา ซื้อชุดคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับรถโมบาย โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
4,125,600.00 บาท
09 ตุลาคม 2562
พณ.ป.058/2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างปรับปรุงภายในอาคารธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
15,137,000.00 บาท
09 ตุลาคม 2562
พณ.ป.058/2562
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงภายในอาคารธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
15,137,000.00 บาท
09 ตุลาคม 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 620/2562
จ้างผลิตบัตรอิิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบ Dual Interface Credit Card ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์
26,103,720.00 บาท
09 ตุลาคม 2562
พด.จ. (ประกาศแผน) 619/2562
จ้างบำรุงรักษาระบบงานรองรับบัตรรูปแบบต่าง ๆ Card & Payment) เพื่อรองรับการโอนเงินพร้อมพงษ์-PromptPay สำหรับพัฒนาระบบ CBS ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
2,862,037.76 บาท
09 ตุลาคม 2562
พรบ.1-จ.010/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ดูแล และบำรุงรักษาระบบ GSB Smart Digital Learning Platform โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,000,000.00 บาท
08 ตุลาคม 2562
บงส.3470/2562
เช่าพื้นที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
20,413,433.84 บาท
08 ตุลาคม 2562
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Displaying results 41-50 (of 10000)